กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

      กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และ ประวัติศาสตร์อันยาวนานกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมคลองหน้เมือง ถนน มุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชการ สร้าง ปรากฏหลักฐาน จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่ หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพง เมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่ามีการบูรณะกำแพงเมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้งคงพยายามรักษา แนวกำแพงเดิมไว้

        

LAST_UPDATED2
 

วัดพระมหาธาตุ

ulti Clocks

Ulti Clocks content

ประวัติความเป็นมาประเพณีสารทเดือนสิบภาคใต้