ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความใฝ่ฝัน
เพื่อนๆ
โรงเรียนเมือง
โรงเรียนโยธินบำรุง
โรงเรียนกัลยาณี
facebook
youtube
kaidee
mastermovie
steam

จัดทำโดย นาย พิเชษฐ์ วาระเพียง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
อีเมล: phichet604@mns.ac.th,phichet604@hotmail.co.th
Tol. 0804425365