Login Form

Welcome to the Frontpage

ประวัติ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันเสาร์ที่ ๐๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๙:๕๔ น.

ประวัติ 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

logo_mns

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7)  สังกัดกรมสามัญศึกษา

ปี 2515 
ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน  (วัดร้าง)  หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 
กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษา      ตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง       การมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จัดแผนชั้นเรียน  
ม.1 มี 10 ห้อง 
ม.2 มี 12 ห้อง
ม.3 มี 11 ห้อง
ม.4 มี  6 ห้อง
ม.5 มี 6 ห้อง
ม.6 มี 5 ห้อง   
รวม 50 ห้องเรียน  
-  นักเรียนประมาณ 2,087 คน 
-  ครู-อาจารย์ 95 คน 
-  ลูกจ้างประจำ 15 คน 
-  ครูอัตราจ้าง 17 คน
การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นแบบอย่างทางการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีบุคคลากรฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

ประเพณีสารทเดือนสิบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันเสาร์ที่ ๐๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๙:๕๔ น.

เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

 

Joomla! Security Strike Team

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันเสาร์ที่ ๐๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๙:๕๔ น.

The Joomla! Project has assembled a top-notch team of experts to form the new Joomla! Security Strike Team. This new team will solely focus on investigating and resolving security issues. Instead of working in relative secrecy, the JSST will have a strong public-facing presence at the Joomla! Security Center.

Read more: Joomla! Security Strike Team

   

Joomla! License Guidelines

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐:๑๑ น.

This Web site is powered by Joomla! The software and default templates on which it runs are Copyright 2005-2008 Open Source Matters. The sample content distributed with Joomla! is licensed under the Joomla! Electronic Documentation License. All data entered into this Web site and templates added after installation, are copyrighted by their respective copyright owners.

If you want to distribute, copy, or modify Joomla!, you are welcome to do so under the terms of the GNU General Public License. If you are unfamiliar with this license, you might want to read 'How To Apply These Terms To Your Program' and the 'GNU General Public License FAQ'.

The Joomla! licence has always been GPL.

 

Millions of Smiles

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันเสาร์ที่ ๐๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๙:๕๔ น.

The Joomla! team has millions of good reasons to be smiling about the Joomla! 1.5. In its current incarnation, it's had millions of downloads, taking it to an unprecedented level of popularity. The new code base is almost an entire re-factor of the old code base. The user experience is still extremely slick but for developers the API is a dream. A proper framework for real PHP architects seeking the best of the best.

If you're a former Mambo User or a 1.0 series Joomla! User, 1.5 is the future of CMSs for a number of reasons. It's more powerful, more flexible, more secure, and intuitive. Our developers and interface designers have worked countless hours to make this the most exciting release in the content management system sphere.

Go on ... get your FREE copy of Joomla! today and spread the word about this benchmark project.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL