ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความไฝ่ฝัน
เพื่อนๆ
เรื่องที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
FB : Pannapa Boonyatikan
IG : NINGKY._
Email : ning126297@gmail.com
เพลง
เครปเค้ก
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
FB : Pannapa Boonyatikan
ID : areety
IG : NINGKY._
Email : ning126297@gmail.com