ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความไฝ่ฝัน
เพื่อนๆ
เรื่องราวน่าสนใจ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook : Chinanporn Eueii
IG : funz.eueii
Twitter : Funzzzii
Email : funz_funz@mns.ac.th
youtube
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
Facebook : Chinanporn Eueii
IG : funz.eueii
Twitter : Funzzzii
Email : funz_funz@mns.ac.th